Καθρέπτες
Παρουσίαση παλαιών αντικειμένων και αντικών στον online κατάλογό μας


Filter - All
Καθρέπτες
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 M65Π41 TIMH 150EUR
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 M68Π39
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα. Ο διακοσμός είναι ζωγραφική με ασήμι μέσα στο κρύσταλλο. circa 1910 Μ61Π36. TIMH 100EURO
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα. Ο διακοσμός είναι ζωγραφική με ασήμι μέσα στο κρύσταλλο. circa 1910 Μ61Π36. TIMH 100EUR
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 M65Π41. TIMH 180EURO
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 M65Π41. TIMH 180EURO
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910. TIMH 180EURO
  • Αγγλικός Καθρέπτης με δρύινη κορνίζα και ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 Μ54Π62. (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ) TIMH 180EURO
  • Αγγλικός Καθρέπτης με δρύινη κορνίζα και ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 Μ54Π62. (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ) TIMH 180EUR
  • Αγγλικός Καθρέπτης με ασημοκάλυψη κρυστάλου μπιζουταρισμένο στο χέρι με πέτρα circa 1910 M68Π39